Tato stránka používá cookies, aby Vám usnadnila a zpříjemnila práci s internetem.Další informace

Nastavení cookie na těchto internetových stránkách je v současné době nastaveno tak, aby byly povoleny určité typy cookies. Na těchto internetových stránkách nepoužíváme cookies pro cílenou nebo behaviorální inzerci. Cookies, které používáme, slouží k tomu, abyste mohli používat funkce stránek a prohlížet naše internetové stránky způsobem, který Vám vyhovuje. Budete-li pokračovat beze změny nastavení cookies, znamená to, že s tím souhlasíte. Můžete však nastavení cookie kdykoli změnit.

X

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zimmer Biomet

Rozsah
Shromažďování údajů
Použití a sdílení údajů, které shromažďujeme
Právní základy pro používání vašich osobních údajů
Interaktivní funkce
Odkazy na jiné webové stránky
Zabezpečení údajů
Vaše práva ohledně vašich osobních údajů
Právo k odhlášení
Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovány
Naši pracovníci pro ochranu údajů
Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů
Kontaktujte nás
Příloha 1
Příloha 2

 

Vítáme vás

Společnost Zimmer Biomet je lídrem v lékařské péči o pohybový aparát. Naším cílem je obnovit mobilitu, zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života pacientů po celém světě. Tyto Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zimmer Biomet (dále jen „Zásady“) objasňují naše postupy pro sběr a zpracování údajů shromážděných od vás nebo o vás (dále jen„Osobní údaje nebo informace“) jakoukoli dceřinnou společností nebo pobočkou společnosti Zimmer Biomet Holdings, Inc. (včetně Zimmer, Inc. a Biomet, Inc., kolektivně „Zimmer Biomet,“ „my,“ „náš,“ nebo „nás“). Vážíme si ochrany vašich údajů a proto vytvořili jsme tyto Zásady, abychom vás informovali o našich postupech.

 

Rozsah

Tyto Zásady popisují typy osobních údajů, které společnost Zimmer Biomet shromažďuje, jak můžeme tyto osobní údaje použít a sdílet a jak můžete vy uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Tyto zásady se vztahují na osobní údaje, které shromaždíme nebo zpracujeme online a v jiných situacích při komunikaci s vámi. Konkrétně platí tyto Zásady vždy, když navštívíte jakýkoli internetový portál, webovou stránku nebo mobilní aplikaci (v těchto Zásadách jsou individulně nebo společně označované jako „webová stránka“ nebo „webové stránky“), kde jsou zveřejněny Tyto Zásady se vztahují i na ty osobní údaje, které jsou shromažděny nebo zpracovány při komunikaci s námi jiným způsobem než přes webové stránky, a to včetně osobních údajů shromažděných osobně, telefonicky nebo e-mailem a kde vám nejsou poskytnuty konkrétnější, specifické zásady ochrany údajů na začátku našeho vztahu nebo, pokud jde o jednoduchou spolupráci, v jejím průběhu. Společnost Zimmer Biomet můžete například zapojit tím, že nám poskytnete své údaje osobně, když se zúčastníte konference, jste vázáni pracovní smlouvou s námi, podáte u nás stížnost telefonicky nebo e-mailem nebo s námi komunikujete jinými způsoby.          

Společnost Zimmer Biomet má další jedinečné zásady ochrany údajů, které se vztahují na určité konkrétní situace, např. oznámení o ochraně osobních údajů směřující do naší nemocnice, do lékařských průzkumných středisek a k dalším podobným zákazníkům poskytujícím zdravotnické služby nebo k našim dodavatelům a dalším subjektům za různých specifických okolností. Pokud jsou tyto zásady nebo oznámení prováděny a jsou v rozporu s těmito Zásadami, řídí tyto Zásady naše interakce s vámi.

Pokud jste poskytovatel zdravotní péče, včetně personálu nemocnice, lékařského průzkumného střediska nebo jste jeden z jejich zástupců, který je zákazníkem společnosti Zimmer Biomet nebo jednáte jménem tohoto zázníka a jakýmkoli způsobem poskytnete údaje o pacientech (např. údaje o zdravotním stavu nebo léčbě, včetně rentgenových nebo lékařských snímků, které se týkají jednotlivce), včetně jakékoli webové stránky, která odkazuje na tyto zásady, vezměte prosím na vědomí, že před tím, než takovéto údaje poskytnete, uložíte nebo odešlete, odpovídáte za získání souhlasu od příslušného jednotlivce, který vyžadují platné právní předpisy. Kromě toho odpovídáte za dodržování všech platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady. V rozsahu, v němž to platné právní předpisy dovolují, tím, že nám poskytnete své osobní údaje nebo s námi jinak komunikujete, s těmito Zásadami souhlasíte.

Dceřinná společnost nebo pobočka společnosti Zimmer Biomet, se kterou spolupracujete nebo která vlastní a provozuje webovou stránku nebo on-line službu, kterou navštívíte, je v příslušných případech správcem údajů, který je odpovědný za shromáždění a použití vašich osobních údajů. Seznam správců údajů můžete najít v příloze 1 těchto Zásad. Přiloha je k dispozici zde a kontaktní detaily najdete v oddíle Kontaktujte nás, na konci těchto Zásad.

Shromažďování údajů

Osobní informace

„Osobní informace“ (v některých jurisdikcích také označované jako „osobní údaje“) jsou jakékoli informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce nebo které můžeme přímo spojit s jednotlivcem, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně číslo kreditní karty. Osobní informace mohou v některých jurisdikcích obsahovat dokonce i údaje, které nepřímo identifikují osobu - např. jedinečné číslo přidělené pacientovi zdravotnickým zařízením nebo zdravotnickým pracovníkem, a to i bez dalších identifikačních údajů. Údaje o zdravotním stavu a léčbě týkající se identifikovaného nebo identifikatelného jedince jsou formou osobních údajů, které v těchto Zásadách nazýváme Zvláštními osobními údaji (dále jen „Zvláštní osobní údaje“). Všechny zvláštní osobní údaje a osobní údaje, které shromažďujeme v souladu s platnými právními předpisy zpracujeme tak, jak je popsáno v těchto Zásadách (pokud není vše řízeno některou z našich dalších zásad, jak je vysvětleno výše). Pokud nám tyto údaje nechcete poskytnout, mohou být pro vás některé produkty, služby nebo funkce webových stránek nedostupné.

Níže je shrnuto, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje:

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely shromažďování

Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní informace

Identifikátory (např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, uživatelské jméno a heslo, IP adresa a identifikátor národního dodavatele nebo číslo státní licence).

Přímo od vás; od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby, komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů nebo služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto Zásady umožňují.

Demografické údaje (např. věk, pohlaví, rodinný stav nebo zdravotní postižení a datum narození).

Přímo od vás nebo od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby, komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů nebo služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto Zásady umožňují.

Obchodní údaje (např. záznamy o nabytých, získaných nebo zvažovaných transakcích, produktech nebo službách, požadovaná dokumentace, a záznamy o vašem zákaznickém servisu).

Přímo od vás; z vašich zařízení; od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby, komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Finanční údaje (např. historii finančních transakcí a číslo finančního účtu).

Přímo od vás; z vašich přístrojů; od našich obchodních partnerů

Poskytovat vám naše produkty a služby, komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality.

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Biometrické údaje (např. rentgenové snímky, snímky magnetické rezonance a další podobné lékařské skeny).

Přímo od vás; od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Údaje o aktivitách na internetu nebo na jiných elektronických sítích (například o aktivitě na našich webových stránkách, odkazujících webových stránkách a údaje shromážděné ze souborů cookies a jiných podobných technologií).

Z vašich zařízení; od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Geolokační údaje (např. geolokace vašeho zařízení).

Z vašich zařízení; od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Smyslové údaje (např. sluchové, vizuální nebo jiné smyslové podmínky, které mohou být důležité pro používání našich produktů a služeb). 

Od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Profesní údaje (např. pracovní funkce nebo pozice, zaměstnavatel, Identifikační číslo národního poskytovatele služeb, číslo státní lékařské licence, pracovní dovednosti a historie zaměstnání).

Přímo od vás; od našich obchodních partnerů;

Posuzovat odbornou kvalifikaci a / nebo poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Údaje o vzdělání (např. magisterský titul, certifikace vzdělávacích subjektů, specializovaná odborná příprava a vaše historie zápisu do našich vzdělávacích a školících akcí)

Přímo od vás; od našich obchodních partnerů;

Posuzovat odbornou kvalifikaci a / nebo poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Závěry vycházející z výše popsaných kategorií (např. statistiky, trendy nebo předpoklady o produktech a službách, které vás mohou zajímat).

Od našich obchodních partnerů;

Poskytovat vám naše produkty a služby; komunikovat s vámi; odhalit bezpečnostní incidenty a chránit před zlomyslnou nebo nelegální činností; odstranění chyb; krátkodobé přechodné použití; vnitřní výzkum a vývoj; zajištění kvality

Naše pobočky, dceřinné a spřízněné společnosti; partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů a služeb, které požadujete nebo zlepšovat náš marketing či administrativu; a státní úředníci, pokud to tyto zásady umožňují.

Výše uvedené kategorie údajů můžeme zveřejnit pro obchodní účely popsané v oddíle těchto Zásad s názvem Využití a sdílení údajů, které shromažďujeme.

Příklady případů, kdy shromažďujeme osobní údaje, včetně případů kdy:

 • zaregistrujete nějaký účet pro jednu z našich služeb nebo akcí;
 • se přihlásíte k odběru informačních bulletinů a jiných informativních nebo marketingových materiálů;
 • se zúčastníte našich akcí, konferencí nebo školení, včetně chirurgických školení a předvádění produktů;
 • se na něco zeptáte, když nás kontaktujete ohledně informací uvedených v oddíle s názvem Kontaktujte nás na našich webových stránkách;
 • se ucházíte o zaměstnání u nás;
 • s námi budete komunikovat jako zákazník, dodavatel nebo obchodní partner nebo jako jejich zaměstnanec či zástupce, a to i v případě, že poskytujete informace o svých zákaznících nebo pacientech;
 • jste reagovali na naše průzkumy nebo dotazníky;
 • podáte proti nám stížnost přímo u nás nebo u našich zákazníků a my od nich obdržíme informace; nebo
 • zakoupíte naše produkty nebo služby.

Údaje, které shromažďujeme, obvykle souvisí s požadovaným produktem nebo službou, jako je např. jméno a kontaktní údaje, povaha požadovaného produktu nebo služby a související informace pro to, abychom mohli plnit požadavky a reagovat na ně. Pokud se například budete ucházet o pracovní místo u společnosti Zimmer Biomet, budou shromažďované údaje zahrnovat vaši kvalifikaci pro danou pozici, vaše vzdělání, příslušné licence nebo certifikace, předchozí historii zaměstnání, reference a jakékoli další údaje, které budete chtít o sobě zahrnout. Obdobně platí, že pokud nás budete kontaktovat se žádostí o pomoc na telefonním čísle našeho zákaznického servisu, mohou shromažďované údaje zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje a popis vašich zkušeností s určitým druhem produktu nebo služby a jakékoli další údaje, které budete chtít o sobě zveřejnit.

Ze zákona můžeme být povinni shromažďovat určité osobní údaje o vás nebo ty, které nastanou v důsledku jakéhokoli smluvního vztahu, který s vámi budeme mít. Neposkytnutí těchto údajů může zabránit nebo oddálit plnění těchto povinností.

Příležitostně vás může společnost Zimmer Biomet vyzvat k účasti na nějaké nějakém průzkumu nebo anketě, například k poskytnutí zpětné vazby na naše služby či produkty.

Technické údaje

Pokud navštívíte webové stránky, můžeme také shromažďovat určité technické údaje týkající se uživatelů, které váš webový prohlížeč odesílá vždy, když navštívíte webové stránky na internetu nebo které se shromažďují, když používáte mobilní aplikaci. Tyto údaje nahrávají naše servery automaticky a mohou zahrnovat také adresu internetového protokolu („IP adresa“), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ zařízení, identifikátory reklam přidružené k vašemu zařízení (např. Identifikátor reklam společnosti Apple (angl. zkr. IDFA) nebo Identifikátor reklam společnosti Google (angl. zkr. AAID)), datum a hodinu vaší žádosti a jednotné adresy zdrojů nebo URL (t.j. webové adresy), které navštívíte jak před návštěvou, tak i po opuštění našich webových stránek. Tyto technické údaje mohou nebo nemusí být osobními údaji, záleží to na zemi uživatele a na konkrétních souvisejících informacích.

Cookies a podobné nástroje

Pokud navštívíte webové stránky, my můžeme, stejně tak jako mnoho jiných webových stránek, použít „cookies,“ webové majáky a jiné technologie, které nám pomohou lépe sloužit uživatelům a vyhodnotit a zlepšit obsah či funkce našich webových stránek. Cookie je unikátní číselný kód, který převedeme do vašeho počítače k tomu, abychom mohli sledovat vaše zájmy a / nebo preference a mimo jiné, abychom vás poznali jako opětovného návštěvníka našich webových stránek. Webové majáky jsou malé kousky kódu umístěné na našich webových sránkách, které nám umožňují získat informace o používání webových stránek.  

Mezi běžné použití cookies patří:

 • Identifikovat návštěvníky, kteří se přihlásili na chráněnou webovou stránku, aby se vyhnuli uživatelům, kteří musí pro každou stránku předložit uživatelské jméno a heslo;
 • Sledovat preference návštěvníků týkající se obsahu, který by chtěli vidět a formátu, ve kterém by jej chtěli zobrazit, proto aby nemuseli znovu předkládat své preference pokaždé, když stránku navštíví;
 • Vést evidenci o tom, které stránky podle uživatelů vyžadují zlepšení obsahu a navigace;
 • Zapojit se do analýz, jak jsou webové stránky používány; a
 • Průběžně shromažďovat online aktivity návštěvníků různých webových stránek v době, kdy je používají.

Pokud raději nechcete přijímat cookies z této webové stránky, nastavte si prohlížeč tak, aby odmítl všechny cookies z těchto a jiných webových stránek, které můžete navštívit. Získáte tím větší kontrolu nad přijetím cookies ve vašem počítači. Pokud se rozhodnete odmítnout cookies, je možné, že některé části webových stránek nebudou fungovat správně nebo budou fungovat pomaleji. Používáním našich webů a neodmíntutím souborů cookies, souhlasíte s jejich používáním. Můžeme poskytnout také další možnosti pro vaše volby týkající se cookies na webových stránkách.

Další informace o našem používání cookies najdete na webových stránkách www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.pod oddílem Zásady cookie společnosti Zimmer Biomet.

Váš prohlížeč vám může nabídnout možnost „Nesledovat“, prostřednictvím které máte možnost signalizovat operátorům webových stránek nebo webových aplikací a služeb (včetně služeb v oblasti chování), že si nepřejete, aby takoví operátoři sledovali některé vaše online aktivity průběžně a napříč různými webovými stránkami. I když bychom se mohli zapojit do takového sledování, naše webové stránky v současné době tyto požadavky „Nesledovat“ nepodporují.

Údaje o dětech

Společnost Zimmer Biomet vědomě neshromažďuje, neudržuje, nezpřístupňuje ani jinak nezpracovává osobní údaje od nezletilých osob mladších 16 let v zemi, kde nezletilý(á) pobývá bez povolení svých rodičů nebo zákonných zástupců. Toto neplatí pro lékařské informace o nezletilých, které může zdravotnický pracovník používající některou z našich webových stránek poskytnout v souvislosti s našimi profesionálně zaměřenými produkty a servisními weby.

Kombinace údajů

Jakékoli údaje, ať už osobní nebo ne, které shromažďujeme můžeme kombinovat s osobními údaji, jako jsou demografické údaje (např. věk a pohlaví), které můžeme získat od třetích stran. Mezi tyto třetí strany patří zdravotníci, nemocnice, zařízení pro lékařské prohlídky či podobní poskytovatelé zdravotních služeb nebo jeden z jejich zástupců, který může používat produkty a služby související s pacienty, které jim poskytujeme v průběhu jejich nebo našeho zajištění léčby.

Používání a sdílení údajů, které shromažďujeme

Zimmer Biomet používá údaje, které shromažďujeme ke komunikaci s vámi, abychom vám poskytli naše produkty a služby; abychom přizpůsobili a upravili náš obsah podle vašich potřeb; abychom vás identifikovali a ověřili; abychom zlepšovali naše produkty a služby, včetně obsahu na našich webových stránkách; abychom vás uvedli na trh; a pro administrativní účely, bezpečnost systému, vývoj produktů a výzkum.

Údaje, které shromažďujeme, včetně vašich osobních údajů, můžeme sdílet s našimi pobočkami, dceřinnými a spřízněnými společnostmi, jakož i s některými třetími stranami, kteří nám pomáhají poskytovat vámi požadované služby nebo produkty nebo zlepšovat náš marketing či administrativu. Mezi ně mohou patřit i firmy, které nám poskytují analýzy používání našich produktů a služeb, včetně vašeho používání našich webových stránek, a my tím můžeme tyto analýzy vyhodnotit a i nadále naše zdokonalovat naše produkty a služby. Vzhledem k tomu, že jsme součástí celosvětové obchodní činnosti, mohou výše uvedení příjemci mít sídlo v jiné jurisdikci, než ve které se nacházíte vy (nebo ve které my poskytujeme služby).

Pokud jsou osobní údaje a zvláštní osobní údaje převedeny do jiné země, než ve které sídlíte vy nebo ve které bydlí jedinec, jehož údaje jsou nám poskytnuty, jako v případě společností skupiny Zimmer Biomet se sídlem v jiných zemích, včetně Spojených států, mohou existovat různé způsoby, kterými jsou vaše osobní údaje použity a chráněny. Společnost Zimmer Biomet zavedla v souladu s platnými právními požadavky, vhodná ochranná opatření k tomu, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou dostatečně zabezpečeny a chráněny bez ohledu na normy v zemi, do které mohou být převedeny. To vše včetně získání písemných záruk od všech třetích stran, např. poskytovatelů služeb, kterým byl dán přístup k vašim osobním údajům, a to tak, že je od nich vyžadováno přijetí norem zajišťujících rovnocennou úroveň ochrany údajů, jakou přijala společnost Zimmer Biomet. Společnost Zimmer Biomet Holdings, Inc. a její americké pobočky a dceřinné společnosti (dále jen „Americká Zimmer Biomet“) dodržují také soustavy ochranného štítu pro soukromí EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield Framework (dále jen „Ochraný štít pro soukromí“), tak jak je stanoveno americkým Ministerstvem obchodu v souvislosti se shromažďováním, použitím a uchováním, některých osobních údajů, předaných z Evropského hospodářského prostoru, ze Spojeného království a / nebo případně ze Švýcarska do Spojených států v závislosti na ochranném štítu pro soukromí.  Americká Zimmer Biomet Ministerstvu obchodu potvrdila, že, pokud jde o tyto údaje, dodržuje zásady ochranného štítu pro soukromí.   Kliknutím zde zobrazíte naše Zásady ochranného štítu pro soukromí.  Chcete-li se dozvědět více o programu ochranného štítu pro soukromí a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte prosím webové stránky https://www.privacyshield.gov/. Chcete-li vědět více o tom, jak jsou osobní údaje a zvláštní osobní údaje chráněny, kontaktujte nás na e-mailuprivacy.emea@zimmerbiomet.com.

Renomovaným třetím stranám, které nám pomáhají zlepšit naši obchodní činnost a služby, poskytujeme čas od času souhrnné statistiky o našich zákaznících (včetně jejich odběratelů), prodejích, systémech on-line provozu a souvisejících informacích. Tyto souhrnné statistiky nezahrnují žádné osobně identifikovatelné údaje. Anonymizované údaje nebo údaje zbavené informací, jež umožňují identifikaci a souhrnné informace mohou být sdíleny s třetími stranami i pro jiné účely, včetně optimalizace vašich zkušeností s internetovým prohlížečem a pro zprávy o trendech v průmyslu nebo ve firmě.                     

Údaje můžeme použít a sdělit je těm třetím stranám, které jsou orgány činnými v trestním řízení a vládním orgánům, pokud jsme plně přesvědčení o tom, že toto sdělení je nezbytné k ochraně zákonných práv, bezpečí a bezpečnosti společnosti Zimmer Biomet, našich poboček nebo našich obchodních partnerů; k reakci a řešení žádostí nebo stížností; k zabránění podvodům; pro účely řízení rizik; a k tomu, abychom vyhověli nebo reagovali na vymáhání práva, soudní proces nebo žádost o spolupráci ze strany vlády či jiného regulačního subjektu.

V případě, že prodáme, postoupíme nebo převedeme celou společnost Zimmer Biomet, její část nebo její majetek, můžeme vaše údaje, včetně osobních údajů předat kupujícímu, příjemci nebo nabyvateli, který je stranou této transakce. Kupující, příjemce nebo nabyvatel však budou povinni chránit osobní údaje způsobem, který je v souladu s požadavky těchto Zásad. Abyste mohli v takových situacích i nadále používat určité produkty a služby, budete muset souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů a s jinými platnými podmínkami následného vlastníka nebo provozovatele.

Právní základy pro použití vašich osobních údajů

Existují různé právní základy, na které se spoléháme při použití vašich osobních údajů, a to:

 • Plnění smlouvy - Použití osobních údajů může být nezbytné ke splnění smlouvy, kterou s námi máte vy nebo vaše organizace nebo k přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy. Například tam, kde pro nás pracujete buď jako zaměstnanec nebo jako poskytovatel služeb nebo se ucházíte o práci u nás, budeme muset použít vaše osobní údaje v souvislosti s vaší pracovní smlouvou či dohodou o službách, případně v souvislosti s možností uzavřít smlouvu u nás. Pokud jste spotřebitelem nebo uživatelem našich služeb, použijeme vaše osobní údaje k plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou s vámi máme. Podobně zpracováváme i osobní údaje týkající se pacientů, které máme od našich zákazníků a údaje o zaměstnancích a zástupcích, které máme od našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, abychom s těmito organizacemi mohli plnit naše smlouvy.
 • Souhlas - Budeme spoléhat na souhlas, který může být v některých případech implicitní k použití: (i) technických údajů, např. údajů o cookie a geolokačních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách; a (ii) osobních údajů pro určité marketingové účely. Tam, kde bychom rádi použili zvláštní osobní údaje, jako jsou informace o zdravotním stavu, které od vás shromáždíme, učiníme tak pouze s vaším výslovným souhlasem, pokud to vyžadujé právní předpisy a pokud nemáme povinnost podle pracovního práva. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete na adresách, které jsou na konci těchto zásad. Některé osobní údaje a zvláštní osobní údaje o vás můžeme získat od zdravotníků (včetně nemocnic, lékařských průzkumných středisek a podobných poskytovatelů zdravotnických služeb nebo jednoho z jejich zástupců), kteří používají naše produkty a služby, a v takovém případě odpovídají oni za obdržení a vyřízení veškerých souhlasů nebo za to, že mají jiný legitimní základ pro zpracování těchto údajů.
 • Oprávněné zájmy - Je v našich oprávněných zájmech zpracovávat osobní údaje s cílem zlepšit naše produkty a služby, provádět administrativní úkoly, komunikovat s vámi, včetně poskytnutí marketingových komunikací s uživateli a pacienty (a tam, kde není vyžadován souhlas platnými právnímy předpisy), přizpůsobit a upravit obsah dle potřeb uživatelů, identifikovat a ověřit vás, zabezpečit naše systémy a informace, provádět výzkum a vyvíjet nové produkty. Je také v našich oprávněných zájmech chránit zákonná práva a bezpečnost společnosti Zimmer Biomet, našich poboček a našich obchodních partnerů; reagovat na podané žádosti nebo stížnosti a řešit je; předcházet podvodům; a řídit rizika spojená s našim podnikáním. Pro více informací o vyvažovacím testu, který provádíme pro zpracování vašich osobních údajů, abychom uspokojili naše oprávněné zájmy, nás kontaktujte pomocí níže uvedených detailních informací.
 • Veřejný zájem - Za určitých omezených okolnosti, v některých případech i včetně vyřizování stížností, můžeme zpracovávat vaše údaje, včetně zvláštních osobních údajů z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. Společnost Zimmer Biomet může zpracovávat vaše údaje zejména v souvislosti se snahou zajistit vysoké standarty kvality a bezpečnosti zdravotnických prostředků.
 • Právní povinnosti - Vaše osobní údaje můžeme použít k plnění právních povinností, kterým podléháme. Osobní údaje můžeme například zveřejnit pro požadavky na regulatorní výkazy zdravotnických prostředků nebo pro vymáhání práva v souvislosti s právním procesem.

Interaktivní funkce našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách nabízíme jakékoli veřejné nebo skupinové fórum, jako jsou kanály, blogy, tabule zpráv nebo podobné nástroje (dále jen „Interaktivní funkce“), vaše podané příspěvky nebo komentáře mohou být veřejné a mohou je vidět i jiní. Předtím, než odešlete informace o sobě, včetně osobních údajů, byste měli být obezřetní on-line. Uznáváte a chápete, že neočekáváte ochranu a důvěrnost ohledně obsahu, který podáte do interaktivních funkcí přes internet. Vyjma případů, kdy je to vyžadováno platným právními předpisy, nepřijímáme žádnou povinnost odstranit osobní údaje z publikací na našich webových stránkách a jakékoli osobní údaje ve svých publikacích zveřejňujete na své vlastní nebezpečí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastní ani neprovozuje společnost Zimmer Biomet, např. webové stránky sociálních médií, jako je Facebook, Twitter nebo prostřednictvím jiných mechanismů, jako je e-mail. Měli byste si pozorně přečít zásady a postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek, protože my nemůžeme kontrolovat zásady a postupy webových stránek třetích stran, ani nejsme za ně odpovědní.

Zabezpečení údajů

V souladu s platnými právními předpisy a požadavky, zavedla společnost Zimmer Biomet fyzické, elektronické a administrativní opatření na ochranu osobních údajů před jejich ztrátou, zneužitím, změnou, krádeží, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zpřístupněním v souladu s právními závazky a běžnou praxí v odvětví. Tato opatření vyhodnocujeme průběžně, abychom pomohli minimalizovat rizika vyplývající z nových bezpečnostních hrozeb, jak jsou známy. Jak už to ale u všech webových stránek bývá, bohužel nejsme schopni zaručit bezpečnost údajů shromážděných přes naše webové stránky.

Pokud nám prostřednictvím našich webových stránek poskytujete nějaké zvláštní osobní údaje nebo citlivé osobní údaje, například detaily o kreditních kartách, ujistěte se, že počítač, který k tomu používáte, má k dispozici aktuální antivirový software, který minimalizuje riziko jakéhokoli přístupu k informacím dříve, než se k nám dostane. Jak už to ale u všech webových stránek bývá, bohužel nejsme schopni zaručit bezpečnost údajů shromážděných přes naše webové stránky.

Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Společnost Zimmer Biomet podniká přiměřené kroky k zajištění toho, aby osobní údaje byly přesné a aktuální pro účely, pro které byly shromážděny. Vybízíme vás, abyste nás kontaktovali k tomu, abychom aktualizovali nebo opravili vaše údaje, pokud se změní nebo pokud si myslíte, že jakýkoli údaj, který jsme o vás shromáždili, je nepřesný. Můžete nás také požádat o vymazání, omezení vašich osobních údajů nebo o to, abychom jim dali volný průchod a můžete nám sdělit své námitky proti našemu použití osobních údajů, pokud je máte. V souladu s právními požadavky a omezeními vyhoví společnost Zimmer Biomet rozumným žádostem o získání kopie osobních údajů, které o vás uchováváme tam, kde to vyžaduje platné právní předpisy.

Pokud máte trvalé bydliště v Kalifornii, můžete mít následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo na likvidaci;
 • Právo na zpřístupnění: Uživatelé, kteří uplatňují toto právo, mohou obdržet doplňkové informace o zdrojích, z nichž shromažďujeme osobní údaje, o cílech, pro které shromažďujeme a sdílíme osobní údaje, o osobních informacích, které máme k dispozici o uživatelích, a o kategoriích stran, s nimiž sdílíme jejich osobní údaje;
 • Právo nebýt diskriminován na základě výkonu těchto práv;

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, včetně osobních údajů nezletilých do 16 let, „neprodáváme“ pro peněžní nebo jiné související účely.

Chcete-li uplatnit svá práva, pošlete nám e-mail na: privacy.emea@zimmerbiomet.com nebo nám napište na Zimmer Biomet, k rukám:  Global Privacy Officer (Pověřenec pro globální ochranu údajů), P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 USA. Pokud máte trvalé bydliště v Kalifornii, můžete předložit svůj požadavek také zde, na telefonu: 844-922-2721 nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud využijete možnosti zmocněného zástupce, budeme po něm požadovat, aby prokázal, že je registrován u kalifornského státního tajemníka a že má pravomoc jednat vaším jménem. Vezměte prosím na vědomí, že budeme vyžadovat dostatečné informace pro identifikaci záznamů reagujícíh na vaši žádost. Po obdržení vaší žádosti můžeme požadovat doplňující informace, abychom tuto žádost uznali.

Pokud se nacházíte v oblasti Asie a Tichomoří, obraťte se na příslušného inspektora ochrany údajů pro vaši zemi uvedenou v Příloze 2 těchto Zásad prostřednictvím kontaktních údajů v nich uvedených.

Pokud si děláte starosti o to, jak jsou vaše osobní údaje používány, napište nám nebo nás kontaktujte na níže uvedené adrese. Případně můžete mít právo stěžovat si místnímu úřadu pro ochranu údajů (pokud ve vaší zemi nějaký existuje).

Právo na odhlášení

Můžete se odhlásit z našich marketingových nebo propagačních e-mailů. K tomu nám pošlete e-mail na: websupport@zimmerbiomet.com nebo použijte mechanismus odhlášení nabízený v našich marketingových e-mailech či jiných komunikacích podle potřeby. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste již požádali naše produkty nebo služby a rozhodnete se odvolat svůj souhlas, může to pro nás být krátká doba na aktualizaci vašich preferencí a zajištění uznání vaší žádosti.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovány

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, dokud s vámi udržíme vztah, nebo poskytneme službu zákazníkům, kteří vám slouží, a dokud je to poté pro oprávněné podnikatelské účely přiměřeně nutné.

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, například v Evropském hospodářském prostoru nebo ve VB, můžete mít právo klást otázky k tématu nebo kontaktovat našeho pověřence ochrany osobních údajů. K tomu nás můžete kontaktovat na e-mailu:  privacy.emea@zimmerbiomet.com . Můžete nám také napsat na: Zimmer Biomet, k rukám: Global Privacy Officer (Pověřenec pro globální ochranu údajů), P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

Pokud se nacházíte v oblasti Asie a Tichomoří a chtěli byste být v kontaktu s inspektorem ochrany údajů, kontaktujte příslušného inspektora ochrany údajů pro vaši zemi uvedenou v Příloze 2 těchto zásad prostřednictvím kontaktních údajů v nich uvedených.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme čas od času měnit bez upozornění. Proto byste měli tyto zásady pravidelně kontrolovat. Vaše další kontakty s námi, používání produktů a služeb nebo naše webové stránky, na které se vztahují tyto zásady, jsou vaším souhlasem s těmito zásadami.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, včetně způsobu jak mít přístup k těmto zásadám v alternativním formátu, pošlete nám e-mail na: privacy.emea@zimmerbiomet.com nebo nám napište na Zimmer Biomet, k rukám: Global Privacy Officer (Pověřenec pro globální ochranu údajů, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

 

Aktualizováno: Duben 2020

© 2020 Zimmer Biomet. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Příloha 1

Seznam správců údajů

 

SPRÁVCI společnosti Zimmer Biomet

Země

Název subjektu

Registrovaná adresa

Austrálie

Biomet 3i Australia Pty. Ltd.

Suite 5, 8th Floor, 15 Talavera Road, Macquarie Park, NSW, 2113, Australia

Austrálie

Biomet Australia Pty. Ltd.

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Austrálie

Zimmer Australia Holding Pty Limited

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Austrálie

Zimmer Biomet Pty Ltd

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Rakousko

Zimmer Biomet Austria GmbH

Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien

Belgie

Biomet 3i Belgium NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgie

Biomet 3i Benelux Holding NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgie

Zimmer Biomet BVBA

Meyskens II
I. Meyskensstraat, 224
1780 Wemmel

Brazílie

Biomet 3i do Brasil Comércio de Aparelhos Médicos Ltda.

Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brasil

Brazílie

Exopro Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A.

Rua Hermínio Pinto, 8-65, Jardim Higienopólis, CEP 17.013-201 Bauru, Brasil

Kanada

ORTHOSoft, Inc.

75 Queen Street, Suite 3300, Montreal, Quebec, H3C 2N6, Canada

Kanada

Zimmer Biomet Canada, Inc.

77 King Street West, Toronto- Dominion Centre, Suite 400 Toronto Ontario M5K 0A1, Canada

Kanada

Zimmer Biomet Dental Canada Inc.

2323 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 5N3, Canada

Chile

Biomet Chile S.A.

Avenida Santa Clara nº 805, oficina 701, Huechuraba, Santiago, Chile

Chile

Zimmer Dental Chile SpA

Luis Thayer Ojeda, 0130 Of 902, Providencia, Santiago, Chile

Čína

Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, People’s Republic of China

Čína

Biomet China Co., Ltd.

13G, No.11 Xi Ya Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Čína

Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, China

Čína

Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, China

Čína

Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical  International Trading Co.

2A, No.190 He Dan Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Beijing Branch

Unit 07-08, 15/F, Tower 1, Oriental Plaza, No. 1, East Chang'An Avenue, Dongcheng District, Beijing, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Guangzhou Branch

Unit 1406, G.T Land Tower A No. 85 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou, 510613, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Sichuan Branch

Sichuan, People’s Republic of China

Čína

Zimmer Dental (Shanghai) Medical Device Co., Ltd

Unit 03, 23/F, Metro Plaza 555 Lou Shan Guan Road Shanghai 200 051, PRC, People’s Republic of China

Čína

Biomet Hong Kong CBT Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong CBT Ltd., as trustee for the China Business Trust 1

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong No. 1 Ltd., as trustee for the China Business Trust 2

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong No. 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong CBT 2 Ltd.

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong Ltd

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Zimmer Asia (HK) Limited

Unit 601-602 Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong

Čína

Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, People's Republic of China

Kostarika

Orthopedica Biomet CentroAmericana, SA

Corporate Housing Avenida Escazu Building 202, AE 3rd floor Escazu, San Jose, Costa Rica CP 823-100

Česká republika

Zimmer Czech,  s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4, Czech Republic

Dánsko

Zimmer Biomet Denmark ApS

Herstedvang 12
2620 Albertslund, Denmark

Salvador

Biomet El Salvador, S.A. (in liquidation)

Colonia Escalon III, Fiani Calle Arturo Ambrogui, Pligona A, casa 2, El Salvador

Finsko

Zimmer Biomet Finland Oy

Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland

Francie

Zimmer Dental SAS

2 Place Gustave Eiffel
94150 Rungis
France

Francie

LDR Medical SAS

Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, France

Francie

MedTech SA

Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier

Francie

Zimmer Biomet France SAS

70, rue du Chanoit
25600 Brognard

Francie

Zimmer France Manufacturing

127 avenue René Jacot
BP 33
25461 Etupes Cedex

Francie

Zimmer Spine SAS

23, Parvis des Chartrons
La Cité Mondiale
33000 Bordeaux

Francie

Biomet France Sarl

Plateau de Lautagne 26000 Valence, France

Německo

Zfx GmbH

Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Germany

Německo

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
80807 Munich
Germany

Německo

Medtech Surgical GmbH

Alte Marktoberdorfer Straße 14
87616 Marktoberdorf

Německo

Zimmer Biomet Deutschland GmbH

Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg

Německo

Zimmer International Logistics GmbH

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach

Německo

Biomet Healthcare Management GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Německo

Biomet Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Řecko

ZIMMER BIOMET HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIÉTÉ ANONYME

Parnithos Str. 44, Metamorfosi

Indie

Zimmer India Pvt Ltd

14th floor, Building No. 5B, DLF Cyber Terraces, DLF Cyber City, Gurgaon – 122002, Haryana, India

Indie

ZB Dental India Private Limited

F. No 603, Bld No A-8, Swastik Palms Opp Brahmand Ph - 7, Thane, Mumbai City, Maharashtra, India, 400607

Irsko

Zimmer Biomet Ireland Limited

SUITE 286
BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK 2
DUBLIN 15
D15KN72

Irsko

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Izrael

Zimmer Dental Ltd

13 Amal Street
4809280 Rosh Ha'ain
Israel

Itálie

Zimmer Dental Italy S.r.l.

Conegliano (TV)
Viale Italia 205/D
CAP 31015
Italy

Itálie

Zfx Innovation Srl

Gargazzone (BZ)
Via Stazione 22
CAP 39010
Italy

Itálie

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Via SAN BOVIO 3
20090 SEGRATE (MI), Italy

Japonsko

Zimmer Biomet Dental K.K.

Ryokuchi Station Building. 2-4-1, Terauchi, Toyonaka, Osaka, Japan

Japonsko

Zimmer Biomet G.K.

2-11-1, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan

Korea

Zimmer Biomet Korea Co. Ltd

4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea

Malajsie

Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd

level 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Dandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexiko

Biomet Mexico S.A. de C.V.

Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Mexico

Nizozemsko

Zimmer Biomet Nederland B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Microfixation B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Global Supply Chain Center B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Microfixation B.V.

Postbus 3060, 3301 DB Dordrecht

Nový Zéland

Zimmer Biomet New Zealand Company

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, New Zealand

Norsko

Zimmer Biomet Norway AS

Robsrudskogen 15
1470 LØRENSKOG

Polsko

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Poland

Portugalsko

Biomet 3i Portugal - Representaçoes de Produtos Dentarios Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. António Augusto de Aguiar
19, 4º-Dtº, Sala B
Lisbon, Portugal
1050 012

Portugalsko

Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugal

Portoriko

Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.

URB Caparra Terrace, 1500 Americo Mirana Ave., San Juan, PR 00921-2136, Puerto Rico

Portoriko

EBI Patient Care, Inc.

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-3454

Portoriko

Zimmer Puerto Rico, Inc.

1000 Munoz Rivera Avenue, Suite 2, Rio Piedras, 00927 Puerto Rico

Rumunsko

Zimmer Biomet Romania S.R.L.

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest

Rusko

Zimmer CIS Ltd.

Usachev st., 29-9
Moscow 119048
Russia

Saúdská Arábie

Zimmer Biomet Asel Al Arabia Ltd.

Riyadh, Kingodm of Saudi Arabia

Singapur

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Singapur

Zimmer Biomet Asia Holdings Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Slovensko

Zimmer Slovakia s. r. o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovak Republic

Jihoafrická republika

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.

Meersig 1
Constantia Boulevard
Constation Kloof
Roodepoort
1710
South Africa

Španělsko

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.

C/ Tirso de Molina 40, Ed 4 Planta 2, WTC, Cornellá de LLobregat 08940 
Spain

Španělsko

Zimmer Biomet Spain, S.L.

Metalurgia, 32-34
Barcelona

Španělsko

Biomet Spain Orthopaedics, SL

C/ ISLAS BALEARES, 52, PARCELA 169 - POLÍGONO INDUSTRIAL "FUENTE DEL JARRO" - 46988 PATERNA (VALENCIA)

Švédsko

Biomet 3i Nordic AB

Box 306
201 23, Malmo
Sweden

Švédsko

Zimmer Biomet Sweden AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Švédsko

Biomet Cementing Technologies AB

Box 306, 201 23 Malmö, SWEDEN

Švýcarsko

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Switzerland

Švýcarsko

Zimmer GmbH

Sulzerallee 8
8404 Winterthur

Švýcarsko

Zimmer Surgical SA

chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Švýcarsko

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH

Sulzer-Allee 8
8404 Winterthur

Thajsko

Zimmer Biomet  (Thailand) Co., Ltd.

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Nizozemsko

Biomet 3i Netherlands B.V.

Toermalijnring 600
3316LC Dordrecht
The Netherlands

Turecko

Biomet 3i Turkey (Biomet 3i Diş Sağlığı Ürünleri Pazarlama, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi)

Florya Şenlik Köy Mah
Florya Asfaltı Seren Apt. No. 8/1-2
A Blok Bakırköy
İstanbul, Turkey

Turecko

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Via Tower İs Merkezi
Yasam Caddesi
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara

SAE

Zimmer Gulf FZ-LLC

Thuraya Tower 1, Office 908, Media City, Dubai, UAE, P.O. Box 502664

Spojené království

Zimmer Biomet UK Ltd.

Courtyard
Lancaster Place
Marston Park, Swindon, SN3 4FP

Spojené království

Biomet UK Healthcare Ltd

Biomet UK Healthcare Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

Spojené království

Zimmer U.K. Ltd

The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park, Swindon SN3 4FP

Spojené království

Biomet UK Limited

Biomet UK Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

Spojené království

Biomet 3i UK Limited

One, Glass Wharf
Bristol, BS2 0ZX
United Kingdom

Spojené státy

Biomet 3i, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Spojené státy

Biomet Biologics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet CV Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet Fair Lawn LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Finance US, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet International Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet International, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet Leasing, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Sports Medicine, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Trauma, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet US Reconstruction, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Cayenne Medical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

CD Diagnostics, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

CD Laboratories, Inc.

CSC Lawyers Incorporation Service Company, 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, Maryland 21202, United States

Spojené státy

Celgen Tek Innovations Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Citra Labs, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Compression Therapy Concepts, Inc.

555 Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, United States

Spojené státy

Dornoch Medical Systems, Inc.

Illinois Corporation Service Company, 801 Adlai Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703

Spojené státy

EBI Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

EBI Medical Systems, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

EBI LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Electro-Biology, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ETEX Corporation

Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States

Spojené státy

ETEX Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Implant Concierge, LLC

Corporation Service Company d/b/a/ CSC-Lawyers Incorporating Service Company, 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, United States

Spojené státy

Implant Innovations Holdings, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

InnoVision, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Interpore Cross International, LLC

181 Technology Drive, Irvine CA 92618, United States

Spojené státy

Kirschner Medical Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

LVB Acquisition, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Medical Compression Systems, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Medtech Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Orthopaedic Advantage, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Synvasive Technology, Inc.

CSC International Consulting LLC, 1096 East Sahara Avenue, Suite 208, Las Vegas, Nevada 89107 United States

Spojené státy

ZB COOP LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ZB EMEA US UK LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ZB Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Distribution LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Finance US Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet US 2 Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Caribe, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CBT I Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CBT II Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CEP USA Holding Co.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CEP USA, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Co-op Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CV, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Dental Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Investments, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Knee Creations, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Orthobiologics, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Zimmer Production, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Southeast Florida, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Spine Next, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

10 Pomeroy Road, Parsippany, New Jersey 07054, United States

Spojené státy

Zimmer US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

PŘÍLOHA 2

KONTAKTNÍ DETAILY PRO ZEMĚ ASIE A TICHOMOŘÍ

 

Země

Kontaktní číslo

Poštovní adresa

E-mailová adresa

Austrálie

 

+61 2 9950 5400

AU Privacy Officer

Zimmer Pty Ltd

10 Narabang Way

Belrose, NSW, 2085

Australia

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

Nový Zéland

+64 9 925 5200

NZ Privacy Officer

Level 3

210 Khyber Pass Rd

Grafton 1023

New Zealand

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Indie

+91 124 4693500

India Privacy Officer

14th floor, Building No. 5B

DLF Cyber Terraces

DLF Cyber City, Gurgaon

122002, Haryana, India

 

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

 

Japonsko

+81 3 6402 6617

Japan Privacy Officer

15F, Sumitomo Fudosan Shibakoen Tower

11-1, Shibakoen 2-chome

Minato-ku, Tokyo

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Korea

+82 2 538 8111

Korea Privacy Officer

17 FL., Sung-Won Building

141 Samsung-dong,

Kangnam-ku

Seoul 135-090, Korea

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Malajsie

+65 6854 7222

 

Data Protection Officer

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive

#06-03 Haw Par Technocentre

Singapore 149598

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Singapur

Čína

Hongkong

Tchaj-wan

Thajsko